Kaikille luvallisia sähkötöitä

 • Yksivaiheisen jatkojohdon korjaus ja teko.
 • Sähkölaitteen rikkoutuneen yksivaiheisen liitäntäjohdon tai pistotulpan vaihto.
 • Valaisimen liitäntäjohdon rikkoutuneen välikytkimen vaihto.
 • Sisustusvalaisimen liittäminen valaisinliittimellä eli ”sokeripalalla”.
  • Kiinteässä asennuksessa sokeripalan korvaaminen uudella järjestelmän mukaisella valaisinpistorasialla sekä vioittuneen valaisinpistorasian vaihto.
 • Valaisinpistotulpan asennus ja vioittuneen tulpan vaihto.
 • Jännitteettömien pistorasioiden ja kytkimien kansien irrottaminen esim. maalaamisen ja tapetoinnin ajaksi sekä rikkoutuneiden kansien vaihto.
 • Suojajännitteisten laitteistojen (esim. aurinkopaneeli-, lämmitys- tai valaisinjärjestelmän) asentaminen valmistajan tai tavarantoimittajan ohjeiden mukaisesti.
 • Omaan käyttöön tehtävä sähkölaitteiden kokoonpano esim. elektroniikan rakennussarjasta ja tällaisen laitteen korjaaminen, jos tämä liittyy sähköalan harrastustoimintaan.
 • Sulakkeen, valaisimen lampun ja sytyttimen vaihto. Jännitteettömyyden toteaminen hyväksytyllä jännitteenkoettimella, kun tehdään jokaiselle sähkönkäyttäjälle sallittuja töitä.
 • Vikavirtasuojakytkimen toiminnan testaus testipainikkeesta.